Tamme malevkonna revisjonikomisjoni liikmed:

Daimar ELP – 2020. a valitud liige; e-post: selenga@hot.ee

Verner VISLAP – 2018. a valitud liige; e.post: vislapv@hot.ee

Heino HARJU – 2019. a valitud liige; e-post: heino.harju@fortumtartu.ee

Rein VANJA – 2019. a valitud asendusliige; e-post: rein.vanja@ut.ee