Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 26.02.2011 otsusele on alates 2012. aastast

Kaitseliidu sisseastumistasu 0 eurot ja liikmemaks 12 eurot aastas.

Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole:

Makse saaja: Kaitseliit

Saaja konto: EE461010022002422007

Tartu maleva viitenumber: 62020100135

Selgitusse märkida: • inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse • malevkonda eristav kood • aasta, mille eest makstakse:

Tamme malevkonna kood on: 4TAR Tamme malevkond

NÄIDE: Jaan Tamm, 4TAR Tamme malevkond, 2021