Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu seaduse järgi, mida täpsustab kodukord.

Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks. Tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.

Kaitseliitlane on riigitruu, meie rahvuslikke aateid, omariiklust ja Eesti põhiseaduslikku korda tunnustav kodanik, kelle töö ja teenistus kaitseliidus on auametiks.

Tegevliikmeks ei võeta ja ei saa olla isik:

 • kelle terviseseisund ei vasta tegevliikme tervisenõuetele;
 • kellele kohus on piiratud teovõime tõttu määranud eestkostja;
 • kellel on karistatus tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteos ja kelle andmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 • kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud õigus töötada avalikus teenistuses;
 • kellel on piirang noortega töötamiseks noorsootöö seaduse tähenduses;
 • kes on osalenud Eesti kodanike jälitamises või represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eestile lojaalsuse, klassikuuluvuse tõttu;
 • kes on distsiplinaarsüüteo eest avaliku teenistuse ametikohalt vabastatud ja vabastamisest on möödunud vähem kui üks aasta.

Tamme malevkonna tegevliikmed peavad täitma järgmisi tingimusi:

 • osalevad aasta jooksul vähemalt ühel laskmisel (sise- või välitiirus);
 • osalevad vähemalt ühel väliõppusel (v.a üldrühma liikmed);
 • ei puudu põhjuseta üldkoosolekult.
 • maksavad liikmemaksu 12 € aastas või on liikmemaksust vabastatud;
 • minimaalne osalus aastas on 48h. Hea oleks u. kuus õppust (nädalavahetust) aastas kaasa teha.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus
 • noorliikme sooviavaldus (alla 18.a)
 • Kehtiv tervisetõend
  • Kui isikul on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), siis ei ole kandidaadil vaja tervisetõendit esitada.
  • Kandidaat peab sooviavaldusel tegema märke lisade juures arstitõend “EI” ruutu.
 • 3×4 cm dokumendifoto 2tk või digifoto suuruses 3×4 cm (leiab ka eesti.ee lehelt sisse logides) saata e-mailile personal@tammemalevkond.ee

3. Järgmiseks leia Kaitseliidu tegevliikmete hulgast endale kaks soovitajat (üle Eesti). Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, hoia sidet oma malevkonna pealiku või personalipealikuga. Nemad kutsuvad Sind üritustele ja aitavad Sul Kaitseliidus uusi tutvusi leida!

4. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus.

Kui isikul ei ole kehtivat tervisetõendit (puudub mootorsõiduki juhtimisõigus):
Kandidaat peab minema perearsti juurde, et Kaitseliitu astumiseks tõend küsida. Perearstil piisab mootorsõidukijuhi 1.grupi nõuetele hindamisest (nii nagu
A- või B-kat juhiloa taotlemiseks). Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis saab kandidaat selle digilugu.ee kaudu välja printida või alla
laadida.

Nõutud dokumentide vormid saab ka maleva staabist (Riia 12, sissepääs Võru tänava poolt, endine EPA vana peahoone). Korrapidaja on ööpäevaringselt olemas. Samamoodi tuleks sinna viia ka täidetud vormid (ümbrikus mille peale on kirjutatud Tamme malevkond ja teavitada 57825705) või edastada digitaalselt personal@tammemalevkond.ee Küsimuste korral võid helistada ka 57825705.

Ja ongi kõik 🙂 Lahinguväljal näeme!

Malevkonna esindajaga kohtumisele tuleb olemasolul võtta:

 • isikut tõendav dokument,
 • sõidukite juhiload,
 • haridust tõendav dokument,
 • saadud (riiklike) medalite tunnistused,
 • kaitseväeteenistuse leht (toimik),
 • muud, Kaitseliidu jaoks olulised dokumendid või nende ärakirjad (nt minööritööde paberid vms).

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kaitseliidu tegevliikmeks saab astuda alates 18 eluaastast. Varasemalt on võimalik astuda noorliikmeks.

Jah. Auliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kellel on Kaitseliidu ees silmapaistvaid teeneid. Toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele. Noorliikmeks saab olla 7- kuni 18-aastane Eesti kodanik. Alla 18-aastasel peab olema vanema või eestkostja nõusolek. Maleva, seega ka malevkonna, liikmeks saab olla vähemalt 16-aastane noorliige.

Julgelt võib pöörduda malevkonna personalipealik Kelli poole. Saada kiri!
Ära muretse. Täida vajalikud ankeedid ja taotlused. Kui kõik muu on hästi oled kindlasti liikmeks oodatud 🙂

Tamme malevkonna liikmed peaksid osalema Kaitseliidu tegevuses aasta jooksul vähemalt 48 tundi.

Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu seaduse järgi, mida täpsustab kodukord.

Liikmed maksavad liikmemaksu 12€ aastas või on eritingimustel liikmemaksust vabastatud.

TEKKIS VEEL KÜSIMUSI LIITUMISE KOHTA?

VÕI SOOVID SAATA TÄIDETUD AVALDUSE

Valmis astuma liikmeks, aga tekkis veel mõni küsimus? Kirjuta meile ja aitame Sind meeleldi kõikidele küsimustele vastuste leidmisel.