KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kaitseliidu tegevliikmeks saab astuda alates 18 eluaastast. Varasemalt on võimalik astuda noorliikmeks.

Jah. Auliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kellel on Kaitseliidu ees silmapaistvaid teeneid. Toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele. Noorliikmeks saab olla 7- kuni 18-aastane Eesti kodanik. Alla 18-aastasel peab olema vanema või eestkostja nõusolek. Maleva, seega ka malevkonna, liikmeks saab olla vähemalt 16-aastane noorliige.

Julgelt võib pöörduda malevkonna personalipealik Kelli poole. Saada kiri!
Ära muretse. Täida vajalikud ankeedid ja taotlused. Kui kõik muu on hästi oled kindlasti liikmeks oodatud 🙂

Tamme malevkonna liikmed peaksid osalema Kaitseliidu tegevuses aasta jooksul vähemalt 48 tundi.

Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu seaduse järgi, mida täpsustab kodukord.

Liikmed maksavad liikmemaksu 12€ aastas või on eritingimustel liikmemaksust vabastatud.

TÄPSEM INFO

Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu seaduse järgi, mida täpsustab kodukord.

Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks. Tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.

Kaitseliitlane on laitmatu minevikuga ja käitumisega, riigitruu, meie rahvuslikke aateid, omariiklust ja Eesti põhiseaduslikku korda tunnustav kodanik, kelle töö ja teenistus kaitseliidus on auametiks.

Tegevliikmeks ei võeta ja ei saa olla isik:

 • kelle terviseseisund ei vasta tegevliikme tervisenõuetele;
 • kellele kohus on piiratud teovõime tõttu määranud eestkostja;
 • kellel on karistatus tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteos ja kelle andmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 • kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud õigus töötada avalikus teenistuses;
 • kellel on piirang noortega töötamiseks noorsootöö seaduse tähenduses;
 • kes on osalenud Eesti kodanike jälitamises või represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eestile lojaalsuse, klassikuuluvuse tõttu;
 • kes on distsiplinaarsüüteo eest avaliku teenistuse ametikohalt vabastatud ja vabastamisest on möödunud vähem kui üks aasta.

Tamme malevkonna tegevliikmed peavad täitma järgmisi tingimusi:

 • osalevad kaitseliidu tegevuses aasta jooksul vähemalt 48 h; (kõigest üks nädalavahetus aastas)
 • maksavad liikmemaksu 12 € aastas või on liikmemaksust vabastatud;
 • osalevad aasta jooksul vähemalt ühel laskmisel (sise- või välitiirus);
 • osalevad vähemalt ühel väliõppusel (v.a üldrühma liikmed);
 • ei puudu põhjuseta üldkoosolekult.

Selleks, et liikmeks saada:

 • Tuleb täita vormikohane liitumissoovi avaldus.
 • Tuleb täita lisa ankeet.
 • Tuleb käia perearsti juures ja lasta tal täita Kaitseliidu tervisetõend. (küsida arstilt ka veregrupp ja reesusfaktor).
 • Tuleb käia fotograafi juures ja tuua kaks 3×4 cm mõõdus dokumendifotod (värvifotod).
 • Kaitseliidule tuleb saata digipilt liikmekaardi tegemiseks. Juhend.
 • Tuleb täita eluloo kirjelduse ankeet.
 • Võimalusel leida soovitajad, keda tead Kaitseliidust
 • Täita kooskõlastuslehelt vajalik osa.

Nõutud dokumentide vormid saab ka maleva staabist (Riia 12, sissepääs Võru tänava poolt, endine EPA vana peahoone). Korrapidaja on ööpäevaringselt olemas ja kindlasti oskab leida avalduse, kooskõlastuslehe ja tervisetõendi vormid. Samamoodi tuleks sinna viia ka täidetud vormid ja paluda edastada need Madis Kasele. Või edastada digitaalselt airit.alumets@kaitseliit.ee . Küsimuste korral võid helistada ka 5144923.

Ja ongi kõik 🙂 Lahinguväljal näeme!

Malevkonna esindajaga kohtumisele tuleb olemasolul võtta:

 • isikut tõendav dokument,
 • sõidukite juhiload,
 • haridust tõendav dokument,
 • saadud (riiklike) medalite tunnistused,
 • kaitseväeteenistuse leht (toimik),
 • muud, Kaitseliidu jaoks olulised dokumendid või nende ärakirjad (nt minööritööde paberid vms).

TEKKIS VEEL KÜSIMUSI?

Valmis astuma liikmeks, aga tekkis veel mõni küsimus? Kirjuta meile ja aitame Sind meeleldi kõikidele küsimustele vastuste leidmisel.