Tamme malevkonna juhatuse liikmed:

Airit ALUMETS – Tamme malevkonna pealik (ametikoha järgi); e-post: airit.alumets@kaitseliit.ee

Tenno MÄTLIK – Tamme malevkonna pealiku abi (ametikoha järgi); e-post: tenno.matlik@kaitseliit.ee

Aare NURM – 2019. a valitud liige; e-post: eha200@hot.ee

Enar TIKK – 2020. a valitud liige; e-post: enar@tikk.ee

Arvo VÄLLO – 2020. a valitud liige; e-post: arvo.vallo@mail.ee

Jürgen MÄNDALU – 2019. a valitud asendusliige; e-post: yrgen2@hot.ee

Heiki RAMMUL – 2020. a valitud asendusliige; e-post: heiki.rammul@mail.ee