Personalipealik – Kelli KONT – kelli.kont@kaitseliit.ee

Sekretär – Ekke ALAKIVI – ekkealakivi@gmail.com

Laekur – Üllar KIVILA – landersift@hotmail.com

Spordipealik – Annika KOOVIT – annugl@hotmail.com

Relvur – Arvi UIGA – arviuiga@gmail.com

Väljaõppepealik – Timo LEPPIK – timo_leppik@hotmail.com

Teavituspealik – Timo HIPPONEN – timo.hipponen@gmail.com

Tagalapealik – Andres-Kristjan KUURA – andreskkuura@gmail.com

Tehnik – Enar TIKK – enar@tikk.ee

Kaplan – Priit TAMM – priit.tamm@gmail.com