Tamme malevkonna liikmed Tartu maleva esindajatekogus:

Airit ALUMETS – Tamme malevkonna pealik (ametikoha järgi); e-post: airit.alumets@kaitseliit.ee

Tarmo PIHLIK – 2020. a valitud liige; e-post: tarmo.pihlik@kaitseliit.ee

Aare NURM – 2020. a valitud liige; e-post: eha200@hot.ee

Lauri LOKKO – 2020. a valitud liige; e-post: lauri.lokko@kaitseliit.ee

Tenno MÄTLIK – 2020. a valitud asendusliige; e-post: tenno.matlik@kaitseliit.ee