TOETA TAMME MALEVKONDA!

MTÜ Tamme Tagala on seaduse alusel loodud mittetulundusühing, et toetada eelkõige Kaitseliidu Tamme malevkonna riigikaitselisi tegevusi.
MTÜ eesmärk on edendada riigikaitset, andes selleks vaimset ja ainelist abi riigikaitsega tegelevate organisatsioonide tegevusse.
Ühingul oli 2023. a augusti kuu lõpu seisuga 15 liiget, kes maksavad igakuist liikmemaksu. Lisaks saab ühing (sihtotstarbelisi) püsiannetusi.

MTÜ Tamme Tagala kogutud annetusi kasutatakse riigikaitse arengut soodustavatel eesmärkidel:

  • varustuse ja vahendite soetamine Tamme malevkonna võimekuste arendamiseks (nt vaatlusseadmed, sidevahendid);
  • raamatute, ajakirjade, auhindade, abirahade väljaandmine või soetamine;
  • riigikaitsega tegelejatele koolituste korraldamine ja tellimine;
  • seltskondliku läbikäimise parandamiseks Tamme malevkonna kodu toetamine;
  • muud seadusega lubatud toetused riigikaitseks.

MTÜ Tamme Tagala on kantud tulumaksusoodustustega ühingute nimekirja. Annetades saavad ettevõtted annetada tulumaksuvabalt. Füüsilised isikud saavad tuludeklaratsiooni esitades oma tulumaksu kohustust annetuste võrra vähendada. 

 

PANGA REKVISIIDID

MTÜ Tamme Tagala
EE582200221067255800
Swedbank

Eraisikute puhul on vajalik selgituses ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

Suur tänu täiendava panuse eest riigikaitsesse!