Konkurss “TammeTõru”

Vastavalt Tamme malevkonna 2014.aasta novembri juhatuse koosoleku otsusele hakatakse korraldama konkurssi “TammeTõru 201x”, mis peaks motiveerima liikmeid aktiivsemalt kirjutama Kaitseliidu tegevusest.

kotkas

Konkurss „TammeTõru 201x”

 Konkursi eesmärk:
1) Konkursi „TammeTõru 201x“ eesmärk on välja valida 201x. aasta jooksul Tamme malevkonna (tamme.kapp.pri.ee/kroonika/) kodulehele üles laetud artiklite seast kõige parem/huvitavam/õpetlikum artikkel.
2) Samas on laiem eesmärk propageerida ja julgustada kirjutama Kaitseliidu tegevusest ning tunnustada neid, kes seda on juba teinud.

 Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord:
1) Konkurssi „TammeTõru 201x“ erapooletuks ja pädevaks konkursikomisjon moodustatakse NKK Tartu ringkonna Tamme jaoskonna liikmete baasil.
2) Konkursikomisjoni tegevust juhib esimees, ja selle eest vastutavaks on Tamme jsk esinaine või tema poolt määratud esindaja.
3) Konkursikomisjoni peab moodustama vähemalt 3 liiget Tamme jsk-st.
4) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

 Konkursil osalemine:
„TammeTõru 201x“ artikkel peab olema üles laetud Tamme malevkonna kodulehele ajavahemikus 01.01.201x.a. – 31.12.201x.a.

 Tähtaeg:
1) „TammeTõru 201x“ võitja välja selgitamiseks on konkursikomisjonil aega kuni 31.01.201x.a.
2) Hiljemalt 02.02.201x.aastaks peab konkursikomisjoni esimees edastama konkursi võitja nime Tamme malevkonna pealiku abile, kes on Tamme malevkonna poolne „TammeTõru 201x“ konkursi eestvedajaks.

 Auhind:
Konkurssi „TammeTõru 201x“ võitja kulutatakse välja Tamme malevkonna aastapäeval 29.03.201x. aastal.

Jõudu ja jaksu kõigile kirjutajatele ja lugejatele!