Juhatus

Juhatuse koosseis:

Malevkonna juhatuse koosolekud leiavad aset keskmiselt kord kuus (va juuli). Tavaliselt toimuvad need kuu teisel neljapäeval algusega kell 18:00.

Täpsustava info juhatuse koosolekute kohta saab tamme.kaitseliit@gmail.com.