TAMME MALEVKOND

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Tamme malevkond on Kaitseliidu allüksus vastutusalaga Tartu linn.

MIKS MEIEGA LIITUDA?

Meie eesmärgiks on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

LIIKMETE TAGASISIDE

review1-compressor “Kaitseliitu astusin tahtest midagi riigikaitses teha. Meeldib, et saan koostööd teha erinevate alade spetsialistidega ja liitlasvägedega. Olen saanud endale tugeva sõpruskonna.”
– Airit Alumets

post2 “Mulle meeldib, et Kaitseliidus on palju erisuguseid inimesi, kes on kõik on tulnud kokku selleks, et midagi koos riigikaitse heaks ära teha.”
– Tarmo Pihlik

post2 “Mulle meeldib, et Kaitseliidus saab enda pädevust mitmel rindel arendada ja palju põnevat õppida.”
– Hanno Vissel

post2 “Kaitseliidu juures meeldivad mulle kõige rohkem inimesed ning nende tahe kodumaad kaitsta! Naudin õppustel käimist ning olen õnnelik, et kaitseliidu liikmeks astusin”
– Kelli Kont

“Tõeline sõdur ei võitle selle pärast, et ta vihkab seda, mis on tema ees, vaid sellepärast, et ta armastab seda, mis on tema taga.”

G.K. CHESTERTON